Novi zakon o saobraćaju predviđa obaveznu teorijsku nastavu.

Teorijsku nastavu vršimo u veoma prijatnom ambijentu  naše Auto Škole uz pomoć savremenih nastavnih i tehničkih sredstava.

Licencirani predavač je sa velikim višegodišnjim iskustvom u praksi. Pedagoškim pristupom nastoji da kod kandidata stvori osećaj sigurnosti u svoje postupke.

Teorijska nastava traje 40 nastavnih časova. U toku jednog dana kandidat može imati maksimalno tri časa teorije. Časovi se organizuju u dogovoru sa kandidatima.